Glioblastoom multiforme

Een glioblastoom multiforme is een behoorlijk zeldzame hersentumor. Het wordt gerekend tot het meest agressieve, snelst delende soort. Andere naam is astrocytoom graad 4 (op een schaal van 1-4).  Bij ontdekken is het reeds inoperabel en infiltratief in omliggende weefsels. Het komt beduidend vaker voor bij oudere, 60+ mannen. (6:100000)

Ons is verteld dat in Nederland gemiddeld 2 kinderen per jaar dit type tumoren krijgt. Behandeling, met doel remmen van snelheid waarmee schade ontstaat, kan bestaan uit gedeeltelijk verwijderen, bestralen en chemotherapie.

Tevens is ons verteld  dat er geen toename van incidentie van dit type tumor is. Dit is aan de hand van landelijke statistiek zoals die permanent wordt bijgehouden, in 2011, ons medegedeeld. Waarmee dus de discussie over elektromagnetische straling als uitlokking niet gestart hoeft te worden. Iedereen heeft immers, net als wij, al jaren WIFI en mobiele telefoon.

Ook over een eventuele andere oorzaak is niets bekend.